TELEFON 70 19 88 30

Om oss

Emballasje til fiskeindustrien siden 1970

Mer om oss

Gundersen as har i dag sin hovedvirksomhet innen emballasje til klippfisk/saltfisk/tørrfiskindustrien, og har sine kontorer og hovedlager i Ålesund. Det hele startet i 1970 på Fiskarstrand med juteemballasje til klippfiskindustrien, men etter hvert som årene har gått har dette med emballasje utviklet seg naturlig til også å gjelde pappemballasje av både bølgepapp og massivpapp, og vi er i dag en betydelig nisjeleverandør til de nevnte industrigrener, i nye egne og moderne lokaler bygd i 2012.

Hva gjør vi

Våres forretningside er å ha full fokus på hovedvirksomheten innen klipp/salt/tørrfiskindustrien  å bestrebe oss for å være Norges  beste samarbeidspartner på dette. Og bestrebe oss for å være Nr. 1 ved og konstant være leveringsdyktig på våres varer, og  alltid være fysisk tilgjengelig og skape nære relasjoner. Vi skal også ha flere pålitelige leverandører i inn og utland som skal sikre våres firma i å kunne oppnå våres mål, og levere det produktet fra den leverandør som kunden synes er best.

For Gundersen as er ingen kunder for liten og ingen for stor, vi leverer fra den minste kunde langs kysten til Norges største fiskerikonsern, og vi eksporterer klippfisk/saltfiskemballasje til Portugal/Spania/Italia.  

Fremover skal vi fortsatt fokusere på hovedvirksomheten og i tett samarbeid med våres kunder være med på de mange utfordringer som næringen står ovenfor til en hver tid.

Våre kompetanser

Klippfisk emballasje

Saltfisk emballasje

Tørrfisk emballasje

Tørkede-tørskehoder emballasje

Fersk Fisk

Pallecontainer-frys

Våre medarbeidere

Reidar Gundersen

Daglig leder

Ove Kragseth

Administrasjonsansvarlig

Beate Øvstegård

Logistikkansvarlig